Stichting

De verweesde toren

Unus pro omnibus, omnes pro uno

Bekijk en beleef

De resten van Kasteel Strijen

“De Verweesde Toren” Huis Ten Strijen oftewel Slotbossetoren genaamd, zijn de restanten van wat ooit een van de grootste kastelen was in Nederland. Kasteel Strijen was een kasteel in Oosterhout. De bouw van het eerste kasteel startte rond 1289, toen Willem IV van Strijen het terrein op de grens van het graafschap Holland en het hertogdom Brabant kocht. Het huis werd rond 1325 door de nieuwe eigenaar Willem van Duvenvoorde tot een groot kasteel verbouwd.

Het kasteel zelf bestond uit drie verdiepingen, de toren uit zes. Het gebied rondom het kasteel was Hollands gebied, terwijl het kasteel zelf op Brabants gebied stond. Uiteindelijk werd Jan van Polanen eigenaar van het kasteel, en daarmee de ook de opvolgende heren van Breda. Volgens volksverhalen kwam Johanna van Polanen regelmatig hier verblijven om te schrijven of voor andere zaken.

Bijzondere locatie

De Verweesde toren staat op een bijzondere locatie. Kom het bekijken en geniet!

Bewogen historie

De toren kent een bewogen historie. Van een waanzinnig groot kasteel tot de Verweesde toren.

Toekomst vol plannen

De stichting zit vol met plannen voor de Verweesde toren. Houd deze site dan ook in de gaten.

Kom kijken

De toren is vrij te bezoeken, beleef een leuk uitje met het gezin en ontdek deze Verweesde toren.

De stichting

De Stichting is ter promotie en behoud van ons erfgoed in de vorm van de Ruïne van Strijen.

Open Monumentendag

11 & 12 september 2021 was het Open Monumentendag! Bekijk de foto's op onze Facebook pagina.

Ja…het gehele jaar vanaf de buitenring, met evenementen van dicht bij.

De ruïne van Strijen, beter bekend als de Slotbosse toren, is een hoekpunt van de hoofdtoren van een rechthoekige waterburcht. De 26 meter hoge toren kent 6 verdiepingen boven een kelder. Aan de binnenkant van de ruïne zijn onder meer de resten zichtbaar van vensters, schietsleuven, een gewelf en een schouw met rookkanaal.

De bouw van het eerste kasteel startte rond 1289, toen Willem IV van Strijen het terrein op de grens van het graafschap Holland en het hertogdom Brabant kocht. Aanvankelijk bevatte het terrein een bebouwde hoofdburcht met voorburcht en een enkele gracht. Na de aankoop van het terrein rond 1325 verbouwde de Hollandse edelman Willem van Duvenvoorde, destijds een van de machtigste en rijkste mannen van de lage landen, het kasteelterrein grootscheeps en verschenen onder andere een tweede watergracht en een aantal nieuwe gebouwen. Het terrein rond de toren is sinds de jaren 1974 meerdere malen door archeologen onderzocht. Direct ten westen van de huidige ruïne groef men een deel van de slotgracht op en werd veel aardewerk uit de 14de eeuw gevonden.

De veertiende eeuw was de bloeiperiode voor het kasteel. Omwille van de watervoerendheid in de kasteelgrachten zijn tussen de haven van Oosterhout en het kasteelterrein de nodige waterwerken zoals sluizen aanwezig geweest.

Natuurlijk zijn er rondleidingen waarin je alles hoort over de feiten en veronderstellingen van het eens zo belangrijke Huis ten Strijen en zijn machtigste bewoner Willem van Duvenvoorde. Waarom was hij zo belangrijk en machtig? Hoe groot was de waterburcht eigenlijk? Waarom hier? Zijn er nog ondergrondse gangen? Waar zijn de tuinen gebleven en niet te vergeten waar lag die grote diergaarde?

Meer weten…dan moet je wel komen natuurlijk! Rondleidingen zijn er op open dagen en evenementen.

Momenteel is er geen eigen horeca, maar bij evenementen en open dagen zijn we gelukkig met een goede buur de Twins die hun horeca ter beschikking stellen hiervoor.
Of maken we gebruik van verplaatsbare horeca indien nodig.

De stichting streeft ernaar om in de toekomst wel een eigen mogelijkheid te kunnen creëren bij of in de buurt van de toren.

De huidige eigenaar is Stichting Monumentenbezit, deze is in 2014 opgericht om op te treden als landelijke beheersorganisatie voor monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Monumentenbezit zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken.

Meer weten over de

Verweesde toren

slotbossetoren

Geschiedenis

Het kasteel werd in de 16e eeuw verwoest tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het kasteel is daarna nooit meer opgebouwd. De prins van Oranje, Filips Willem, gaf in 1617 toestemming om het puin van de ruïne te hergebruiken. De 25 meter hoge toren is deels bewaard gebleven en staat nog steeds overeind aan de Kasteeldreef in Oosterhout. De ruïne van de toren, die beschermd wordt met hekken, staat op een eilandje omgeven door sloten dat met een brug verbonden is met de omgeving. De naam Slotbossetoren is te danken aan het eikenbos dat er vroeger omheen lag.

De ruïne was tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst). Op 15 januari 2016 werd deze overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. De Stichting is ter promotie en behoud van ons erfgoed in de vorm van de Ruïne van Strijen. Ingezonden foto’s en andere beelden en of teksten kunnen geen rechten aan ontleend worden, bij inzending is het voor de stichting vrij om deze te gebruiken. (let wel, gebruiken voor promotie en andere doeleinden van de Verweesde Toren).

Alles op deze pagina valt onder © Stichting De Verweesde Toren, vermenigvuldigen en al het andere hiervan is niet toegestaan.

EEN REIS VOL ONTDEKKINGEN BEGINT HIER​

We horen graag van je

Neem contact op

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.